Zoek je een VvE adviseur laadpalen? Blendit Power geeft onafhankelijk advies over laadinfrastructuur bij complexen met een VvE. Wij zijn o.a. door de VER beoordeeld op onze deskundigheid op het gebied van laadinfrastructuur en veilige installatie en wij zijn bekend met de besluitvormingsprocessen binnen VvE’s. Dit maakt het mogelijk om een concreet advies voor een vereniging van eigenaars te schrijven die ook voldoet aan voorwaarden voor een subsidie. Daarnaast helpt het advies de vereniging op weg om wegwijs te worden in de wereld van laadpalen. Daar bovenop kan Blendit Power begeleiding bieden bij de uitrol van de laadinfrastructuur. Zo is een bespreking met een specifieke installateur mogelijk en kunnen wij ook gezamenlijk met de VvE offertes vergelijken. Persoonlijke aandacht en duidelijke uitleg staat bij ons voorop!

Pakketten van een VvE adviseur laadpalen

Welk pakket past bij jouw vraagstuk? Check onderstaande pakketten en kies welk advies het beste bij jouw VvE past.

BASISRAPPORT

€ 499,-

Bestaande uit:

Locatiebezoek door een inspecteur

Inspectie & beoordeling meterkast + basis e-installatie

Opname & inspectie parkeerplaats

Concepttekening kabeltracé, doorvoer & bevestiging

ADVIESRAPPORT

€ 799,-

Basisrapport, aangevuld met:

Beoordeling beschikbare energie

Schaalbaarheid laadinfrastructuur

Verdeling kosten onder de VvE

Digitale- en brandveiligheid

Enquête onder bewoners

Geschikt voor de aanvraag subsidie oplaadpuntenadvies.

FULL-SERVICE

v.a. € 1249 *

Custom made, bijvoorbeeld:

Informatieavond voor bewoners, vergelijken van installatieoffertes

Diepgaande inspectie elektrische installatie en verbruikers, bespreken van Quick-Win oplossingen

Ondersteuning en begeleiding bij de implementatie van een advies

RECENSIES

Nog niet overtuigd?

Wat klanten over onze services zeggen:

vve laadpalen advies
John

VvE de Marquant

We hebben een aantal gesprekken gevoerd over de mogelijkheden bij onze VvE om laadpalen te plaatsen, gelukkig kon Blendit Power de helpende hand bieden bij de verduidelijking van offertes.

vve adviseur laadpalen
Marije

VvE de Ploeg

Samen met onze elektricien de elektrische installatie doorgelopen en mogelijkheden besproken voor de aanleg van laadinfrastructuur. Goed om te weten waar wij nu aan toe zijn. Uitstekende begeleiding bij dit traject!

Stephan

VvE Molenweg

Naast inhoudelijke kennis denkt Blendit Power ook graag mee in de fysieke indeling van onze parkeervakken en uitvoering van de werkzaamheden. De informatieavond bleek uiteindelijk een goede keus om eenieder juist te informeren!

Op deze pagina lees je meer over hoe Blendit Power te werk gaat, wat de inhoud van een basisrapport voor een VvE kan zijn en aan welke zaken wij aandacht besteden. Wil je direct contact opnemen met een VvE adviseur laadpalen van Blendit Power?

Inhoud van een basisrapport

Op deze pagina vind je de onderwerpen terug die in een basisrapport voor laadpalen opgenomen zijn. We proberen in dit rapport een handvat te bieden zodat jij verder kunt met het implementeren van laadpalen op locatie, zonder daar veel moeite voor in te hoeven stoppen.

Let op: Een basisrapport voldoet niet aan de voorwaarden om subsidie voor oplaadpuntenadvies te ontvangen vanuit de overheid. Daarvoor dien je bij Blendit Power een ‘Adviesrapport‘ aan te vragen!

Graag geven we je een korte introductie van Blendit Power en wat wij voor een VvE kunnen betekenen.

Vaak leeft er onduidelijkheid bij het plaatsen van laadpalen op openbare of gedeelde terreinen van eigenaars. Om wegwijs te worden in de wereld van elektrisch rijden kan Blendit Power ondersteunen in de zoektocht naar de perfecte oplossing. Met ervaring in de elektro- en installatietechniek denken wij de juiste partij te zijn om jouw VvE te adviseren en eventueel te begeleiden bij de implementatie van laadpalen. Bij het kennis delen uit deze enerverende markt, krijgen wij de energie om jou te adviseren en persoonlijk te begeleiden!

Subsidieregeling

De overheid heeft twee subsidies beschikbaar gesteld welke aangevraagd kunnen worden. De eerste subsidie kan aangevraagd worden op het complete ‘Adviesrapport’ van Blendit Power, de tweede subsidiepot is beschikbaar als tegemoetkoming voor het daadwerkelijk aanleggen van de infrastructuur voor een laadpaal, per parkeerplek. Deze subsidie voor de aanleg van de infrastructuur kan wél aangevraagd worden en hiervoor kun je onderstaande inhoud van het Blendit Power ‘Basisrapport’ gebruiken.

Blendit Power kan zowel een advies uitbrengen voor deze laadinfrastructuur als begeleiding bieden bij implementatie van de rapportage. Prijsvergelijk van installatieoffertes of een aanvullende presentatie bij de VvE behoort ook tot de mogelijkheden. Deze werkzaamheden vind je echter niet standaard terug in dit basisrapport.

Een basisrapport bestaat uit onderstaande onderdelen. Klik op de link om naar de betreffende sectie van de pagina te gaan en de inhoud van een basisrapport te achterhalen, of scroll rustig door:

VvE Adviseur laadpalen

Bezoek door een VvE adviseur laadpalen

De inhoud van een VvE basisrapport omschrijft de huidige situatie en toont de mogelijkheden voor het aanleggen van elektrische laadinfrastructuur. Een basisrapport bestaat grofweg uit:

 • Een bezoek op locatie, opname & schouw
 • Inspectie van de meterkast
 • Opname van de parkeerplaats of parkeergarage
 • In kaart brengen van het benodigde tracé, inclusief concepttekening

Het rapport bevat een fysieke opname van de huidige staat. Op basis hiervan wordt een schets gemaakt met bevindingen en adviezen om de gewenste situatie te bereiken.

De opname

Het is van belang om een beeld te kunnen schetsen van de huidige situatie. Hiervoor komt één van onze inspecteurs op locatie langs om een opname uit te voeren. De inspecteur kijkt als volgt naar:

 • Indeling meterkast, (hoofd)aansluiting elektriciteit
 • Bouwkundig ontwerp. indeling parkeerplaatsen/garage
 • Ondergrond, kabelgeleiding en mogelijk tracé

Tijdens de opname worden er foto’s en video’s opgenomen voor het vastleggen van de huidige situatie. Later kan hier naar verwezen worden in de rapportage. Deze rapportage wordt met een niet-technische samenvatting opgesteld. Zo weet eenieder binnen de VvE wat de inhoud betekent. Diepgang over bijvoorbeeld de mogelijke installatievarianten van laadpalen vind je apart in de hoofdstukken terug of kan nadrukkelijk uitgelegd worden tijdens een bijeenkomst.

Wil je een opname voor een basisrapport inplannen? Klik hier.

vve laadpalen adviseur

Inspectie van de meterkast door een VvE adviseur laadpalen

Alles wat stroom verbruikt of zelfs teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt samengevoegd in de meterkast, vandaar onze naam Blendit Power.

Laadpalen dienen aangesloten te worden op een meterkast die geschikt is om de beschikbare energie te verdelen uit het elektriciteitsnet. Een laadpaal is niet de minste stroomverbruiker, zo verbruikt een standaard AC-laadpaal in 1 uur tijd zomaar meer dan een klein huishouden op één dag!

Tijdens het bezoek aan de meterkast op jouw locatie kijkt de inspecteur graag naar onderstaande onderdelen:

 • Waarde van de hoofdzekering en hoofdschakelaar
 • Mogelijkheden voor verdeling van beschikbare stroom
 • Indeling van de verdeelinrichting(en)
 • Beschikbare ruimte voor eventuele uitbreiding

De locatie van de meterkast is van belang om een inzicht te krijgen in de mogelijkheden om laadpalen te voeden. De locatie van de meterkast betekent vaak het startpunt van de aanleg van de infrastructuur. Tijdens het bezoek wordt er ook gekeken naar de, op het eerste gezicht, meest voordelige en voor de hand liggende route van voedingskabels, ook wel een kabeltracé genoemd.

Het kabeltracé mondt zich uiteindelijk uit in de parkeergarage of op de parkeerplekken. Vaak wordt hier dan een aparte verdeelinrichting geadviseerd. Hierna wordt iedere laadpaal afzonderlijk gevoed middels bekabeling of een vlakband.

meterkast vve laadpalen

De indeling van de parkeerplaats

Vaak krijgen wij te maken met een vooraf bekende indeling van de parkeerplaats of garage. Bewoners hebben een vaste parkeerplek toegewezen gekregen of maken gebruik van een inpandige garagebox. Deze indeling maakt het niet makkelijker om een kabeltracé te ontwerpen.

Hierdoor is het aanleggen van infrastructuur bij een VvE vaak complex. Er zijn meerdere mogelijkheden om laadpalen te voeden. Daarnaast is de verdeling van kosten over de parkeergelegenheid een lastige opgave. Voor de aanleg van de infrastructuur stellen wij een basisadvies op. Hierbij houden wij rekening met een schaalbaarheid, maar gaan hier in het basisrapport niet verder op in. Om in de toekomst eenvoudig uit te kunnen breiden is het aan te raden om te kijken naar de mogelijke ontwikkelingen van het wagenpark van de eigenaren. Dit wordt gedaan door o.a. een enquête rond te sturen onder alle bewoners. Deze enquête vind je terug in het adviesrapport voor de VvE’s.

Soms is deze informatie al bekend of is er sprake van nieuwbouw of verbouw op deze locatie. Hierdoor is een enquête niet mogelijk en kan dit basisadvies uitstekend gebruikt worden voor het inwinnen van informatie.

Concepttekening installatie

De huidige problemen in het Nederlandse elektriciteitsnet komen ook naar voren wanneer er gekeken wordt naar het aanpassen of uitbreiden van een bestaande aansluiting. Door onbalans en congestie zijn de mogelijkheden voor verzwaring beperkt. Zo moet er vaak gekeken worden naar een korte termijn oplossing, het slim omgaan met beschikbare energie om een aansluiting toekomstbestendig te maken.

Om de bewoners van een VvE duidelijkheid te verschaffen in de mogelijke werkzaamheden die plaats gaan vinden of het herleiden van kosten van een installatieofferte, maken wij een concepttekening van de aan te leggen infrastructuur. Wij maken geen installatietekening zoals elektriciens of ingenieurs doen, maar bieden een simpel overzicht van het aan te leggen kabeltracé.

Door gebruik te maken van foto’s die tijdens de opname genomen zijn, kunnen wij de VvE een handvat bieden om installateurs te benaderen voor offertes. Dit maakt het mogelijk om eenduidige vraagstelling neer te leggen bij verschillende partijen en op deze manier installatieoffertes te vergelijken. Geen “appels met peren” dus!

Een voorbeeld van een installatietekening wordt binnenkort op deze pagina geüpload.

verdeling kosten vve

Contact met een VvE adviseur laadpalen

Zoals hiervoor beschreven staat klantcontact bij begeleiding van complexe vraagstukken hoog in het vaandel bij Blendit Power. Als adviesbureau op gebied van energiemanagement kennen wij de markt, begrijpen we de uitdagingen en verliezen wij het menselijke aspect niet uit het oog.

Naast het basisrapport bieden wij meer. Onze services gaan verder dan adviseren alleen.

 • Ondersteunen bij het vergelijken van installatieoffertes
 • Organiseren van bijeenkomsten / presentaties met uitleg op locatie
 • Ontwerp van een elektrische installatie
 • Begeleiding bij implementatie

Spreekt onze aanpak jou aan?

Voor afstemming en contact met een VvE adviseur laadpalen kun je via onderstaand formulier een contactaanvraag indienen. Vul dit formulier het liefst volledig in, beschrijf jouw situatie concreet en laat ons spoedig contact met je op nemen.

Hopelijk tot snel!

Neem contact op met een VvE adviseur laadpalen:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.