Elektrisch rijden bevindt zich in een stroomversnelling en jouw omgeving wil mee in deze flow. Laat Blendit Power jou helpen met een laadpalen advies voor een VvE. Wij kunnen je adviseren en begeleiden bij het in kaart brengen van de EV-behoefte, mogelijkheden in de meterkast en de te nemen stappen om voor te bereiden op de toekomst.

Vraag een laadpalen advies VvE aan en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Blendit Power werkt met een uitgebreid adviesrapport voor het uitwerken van een advies, neem contact op voor een afspraak.

Wil je meer weten over de inhoud van ons advies die geschikt is voor het aanvragen van een subsidie? Lees dan verder op deze pagina.

laadpalen advies vve
adviesrapport laadpalen vve

Het oplaadpuntenadvies van Blendit Power is door de VER beoordeeld als deskundig. In ons adviesrapport staat hoe je als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Wij voeren hiervoor ter plaatse een inspectie uit en verzorgen de rapportage met een niet-technische samenvatting waarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging terug te vinden is.

Door deze opzet voldoet ons rapport aan de eisen om subsidie aan te vragen voor het oplaadpuntenadvies, tot een maximum van €1500,-.

Op deze pagina lees je meer over hoe Blendit Power te werk gaat, wat de inhoud van een adviesrapport voor een VvE kan zijn en aan welke kosten voor zowel het advies als de infrastructuur je moet denken.

Inhoud van een laadpalen advies VvE – Adviesrapport

Op deze pagina vind je allerlei zaken terug die te maken hebben met een adviesrapport voor laadpalen bij een VvE. Om overzicht te bieden, knippen wij deze pagina in verschillende delen op. Onder de hoofdstukken vind je de beschrijving waar wij met ons adviesrapport bij stilstaan.

Een adviesrapport bestaat grofweg uit:

 • Een enquête onder de eigenaars (prognose)
 • Een beschrijving van de huidige situatie
 • Brandveiligheid van de installatie
 • Schaalbaarheid van de aan te leggen e-installatie voor laadpalen
 • Kosten van de laadinfrastructuur en werking van laadpalen

Het rapport bevat een fysieke opname van de huidige staat. Hiermee maken wij een rapportage met bevindingen en adviezen om uiteindelijk de gewenste situatie te bereiken. Je leest meer over de inhoud hieronder:

Enquête

Omdat een VvE uit meerdere belanghebbenden bestaat, is het van belang om uitvraag te doen naar de gedachten er ervaringen omtrent elektrisch rijden. Op deze manier kan er vastgesteld worden of er draagvlak is voor het investeren in een uitbreiding van de elektrische installatie of dat er nog niet direct rekening gehouden hoeft te worden met een complete inrichting van laadinfrastructuur.

Onderwerpen VvE Enquête

Een aantal onderwerpen die gevraagd zullen worden, hebben te maken met de indeling van de parkeerplaats- of garage. Naast de huidige indeling is het ook van belang om er achter te komen of er draagvlak is om de bestaande inrichting aan te passen naar een algemene voorziening voor EV’s, met andere woorden; niet alle parkeervakken hoeven voorzien te worden van laadinfrastructuur, maar probeer het centraal in te richten zodat eenieder gebruik van kan maken.

Ook wordt er een verwachting getoetst onder de bewoners wanneer men denkt elektrisch te gaan rijden, indien dat nu nog niet het geval is.

De uitkomsten van de enquête worden in een overzichtelijk document weergegeven en als bijlage aan het adviesrapport toegevoegd. In het rapport kan hier naar verwezen worden of er worden diagrammen getoond die de resultaten weergeven.

Opname & beschrijving huidige situatie

Het is van belang om een beeld te kunnen schetsen van de huidige situatie. Hiervoor komt één van onze inspecteurs op locatie langs om een opname uit te voeren. De inspecteur kijkt als volgt naar:

 • Indeling meterkast, (hoofd)aansluiting elektriciteit
 • Bouwkundig ontwerp. indeling parkeerplaatsen/garage
 • Ondergrond, kabelgeleiding en mogelijk tracé

Tijdens de opname worden er foto’s en video’s opgenomen voor het vastleggen van de huidige situatie. Later kan hier naar verwezen worden in de rapportage. Deze rapportage wordt met een niet-technische samenhang opgesteld. Zo weet eenieder binnen de VvE wat de inhoud betekent. Diepgang over bijvoorbeeld de mogelijke installatievarianten van laadpalen vind je apart in de hoofdstukken terug.

Wil je een opname inplannen? Klik hier.

Brandveiligheid

Wanneer de vereniging van eigenaars een inpandige parkeerplaats, garage of overkapping bevat, houden wij rekening met brandveiligheid. Door nieuwe techniek en onbekendheid bij brandweer en overheid dienen maatregelen getroffen te worden voor het reduceren van het risico en gevolgen bij bijvoorbeeld een EV brand.

Risco’s op brand

Er zijn meerdere mogelijkheden om de risico’s op brand door een elektrische auto, veroorzaakt in de laadinfrastructuur, te voorkomen. Dit is uit te voeren door een noodstop in de elektrische installatie te verwerken. Daarnaast is het mogelijk om de noodstop te koppelen aan de brandmeldinstallatie van het pand. Mocht er een risico op brand plaats vinden, dan kan dit direct aan de brandweer doorgegeven worden zonder veel handelingen te verrichten.

Ook de indeling van de parkeervakken is van belang om het risico op of gevolgen na een brand te verminderen. Zo kun je er voor kiezen om de laadplekken zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang van de parkeergarage te plaatsen. Op deze manier kan de brandweer, bij een rokende of brandende accu, het elektrisch voertuig snel naar buiten slepen. Dit voorkomt verdere gevolgschade aan het plafond of fundering van de garage/gebouw.

De brandveiligheid wordt voor jouw situatie volledig in kaart gebracht en uitgewerkt.

Naast de huidige situatie en brandveiligheid kijkt Blendit Power ook vooruit. Zo beoordeeld de inspecteur mogelijkheden om in de toekomst eenvoudig het aantal laadpalen uit te breiden. Dit wordt vaak door middel van een verdeelinrichting voorbereid.

Om deze voorbereiding mogelijk te maken, dient er ook onderzoek gedaan te worden naar de staat van de huidige installatie.

Schaalbaarheid

Het aanleggen van infrastructuur bij een VvE is vaak complex. Er zijn meerdere mogelijkheden om laadpalen te voeden. Daarnaast is de verdeling van kosten over de parkeergelegenheid een lastige opgave. Voor de aanleg van de infrastructuur stellen wij een advies op. Hierbij houden wij rekening met een schaalbaarheid. Om in de toekomst eenvoudig uit te kunnen breiden is het noodzakelijk te kijken naar de mogelijke ontwikkelingen van het wagenpark van de eigenaren.

Blendit Power voert een enquête uit onder alle eigenaren om vast te kunnen stellen wat de behoefte is. Een behoefte moet voor minimaal 10 jaar in kaart gebracht worden. Dit is tevens één van de voorwaarden voor het advies SVVE. De uitkomsten van de enquête zijn terug te vinden in het rapport.

Huidige installatie

De huidige problemen in het Nederlandse elektriciteitsnet komen ook naar voren wanneer er gekeken wordt naar het aanpassen of uitbreiden van een bestaande aansluiting. Door onbalans en congestie zijn de mogelijkheden voor verzwaring beperkt. Zo moet er gekeken worden naar een korte termijn oplossing, het slim omgaan met beschikbare energie om een aansluiting toekomstbestendig te maken.

Huidige aansluiting

Om een beeld te schetsen van de huidige belasting van de elektrische aansluiting kunnen gegevens omtrent het verbruik geraadpleegd worden. Het is dus raadzaam om deze gegevens op voorhand te verzamelen bij de energieleverancier. Is de elektrische installatie complex en bevat deze meerdere verdeelinrichtingen? Dan is het raadzaam om een vermogensmeting uit te laten voeren. Ook dit kan Blendit Power verzorgen.

Op basis van deze gegevens wordt de huidige beschikbare energie duidelijk. Zo wordt een eerste beeld geschetst wat de mogelijkheden met laadinfrastructuur zijn en hoe de beschikbare energie verdeeld wordt over het aantal laadstations. De werking van deze technologie wordt nadrukkelijk uitgelegd in het rapport.

vve laadpalen advies

“We hebben een aantal gesprekken gevoerd over de mogelijkheden bij onze VvE om laadpalen te plaatsen, gelukkig kon Blendit Power de helpende hand bieden bij de verduidelijking van offertes.”

John

Voorzitter, VvE de Marquant

Verdeling van kosten voor de VvE

Een aanpassing in de elektrische installatie voor laadinfrastructuur is fors. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn de laatste jaren flink gestegen. Materiaalprijzen zoals bekabeling en verdeelinrichtingen gaan omhoog en installateurs geven offertes die beperkt geldig zijn.

Hierdoor is het belangrijk om op voorhand een indicatie te hebben van de mogelijke kosten voor een infrastructuur van laadpalen. Dit geven wij op in het adviesrapport. Zo weet je op voorhand wat je kunt verwachten, zonder direct offertes op te vragen.

Naast een inzicht in de kosten voor de algemene voorzieningen zoals een hoofdaansluiting en verdeelinrichtingen, kijken wij ook naar de kosten per parkeerplek. De uitdaging bij een VvE is dan ook vaak dat de kosten op een bepaalde manier worden verdeeld. We zien vaak dat niet iedere parkeerplek voorzien wordt van laadinfrastructuur waardoor het lastig is om een goede verdeling te maken. In het rapport van Blendit Power wordt hier nadrukkelijk bij stil gestaan.

De werking en beheer van laadpalen

Om duidelijkheid te scheppen over de werking van een laadpaal, verrekenmethodes en een eventueel terugverdienmodel voor de VvE wordt er ingezoomd op de laadpaal. Wat is er voor nodig om een laadpaal veilig aan te sluiten en welke materialen horen hier bij? Deze antwoorden vind je terug in ons advies.

Zijn er al laadpalen aanwezig en wil je deze in een gezamenlijke omgeving onderbrengen? Dan kun je een migratie uitvoeren. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

In het rapport staan wij ook stil bij de digitale veiligheid van de laadpunten. Doordat er meerdere producenten en leveranciers van laadpalen zijn, wordt het niet eenvoudiger om een keuze te maken. Er zijn Europese richtlijnen en communicatie protocollen opgesteld om een digitaal veilige verbinding met eigenaren mogelijk te maken. Op deze manier zijn ongewenste activiteiten geweerd en verloopt de vergoeding voor de energie op de juiste manier.

Onderstaande tips zijn te gebruiken om de digitale veiligheid van laadpalen te waarborgen:

 • Zorg voor een beveiligde internetverbinding in de garage
 • Laadpaal geschikt voor software- en firmwareupdates in de toekomst
 • Een CPO dient een ISO 27001 certificering te dragen
 • De communicatie tussen laadpaal en backoffice dient minimaal via OCPP versie 2.0.1 te verlopen

Mocht je meer informatie omtrent type laadpalen willen ontvangen, de werking m.b.t. transacties en vergoedingen of gewoon willen sparren over een mogelijk oplossing, dan adviseren we je om even contact met ons op te nemen!

verdeling kosten vve

Contact met een VvE adviseur laadpalen

Zoals hiervoor beschreven staat klantcontact bij begeleiding van complexe vraagstukken hoog in het vaandel bij Blendit Power. Als adviesbureau op gebied van energiemanagement kennen wij de markt, begrijpen we de uitdagingen en verliezen wij het menselijke aspect niet uit het oog.

Naast het adviesrapport bieden wij meer. Hierdoor gaan onze services verder dan adviseren alleen, wij verzorgen ook:

 • Ondersteunen bij het vergelijken van installatieoffertes
 • Presenteren van de oplossing en uitleg geven op locatie
 • Ontwerp van een elektrische installatie
 • Begeleiding bij implementatie

Spreekt onze aanpak jou aan?

Voor afstemming en contact met een VvE adviseur laadpalen kun je via onderstaand formulier een contactaanvraag indienen. Vul dit formulier het liefst volledig in, beschrijf jouw situatie concreet en laat ons spoedig contact met je op nemen.

Hopelijk tot snel!

Neem contact op voor een laadpalen advies VvE:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.