Laadpalen zijn in veel verschillende soorten en maten te vinden, wij kunnen jou onafhankelijk laadpaal advies geven om je wegwijs te maken in de wereld van elektrische laadinfrastructuur. Wij kunnen jou begeleiden naar de juiste laadpaal voor jouw bedrijf, openbare locatie of privé terrein. Of je een bedrijfsauto nu snel wil opladen, de elektriciteitsaansluiting zo min mogelijk wil belasten of het maximaal aantal laadplekken wil realiseren, je komt met jouw vraag bij Blendit Power aan het juiste adres.

Op deze pagina beantwoorden wij een aantal veelgestelde vragen van ondernemers die te maken krijgen met benodigde laadinfrastructuur. Naast het feit dat wij een onafhankelijk advies kunnen geven omtrent laadinfrastructuur, kijken wij ook verder dan de laadpaal alleen. Een laadpaal heeft vaak een grotere invloed op de elektrische installatie dan je vooraf denkt, het is immers geen bureaulamp die aangesloten is!

Het laadpaal advies in drie verschillende stappen

Grofweg hebben wij het laadpaal advies in drie delen opgeknipt, namelijk de verschillende type laadpalen, het installeren van laadpalen en de bijbehorende software. Voordat je een keuze kunt maken in het merk en type laadpaal, de betreffende installateur en bijbehorende backoffice, moet je weten hoeveel stroom je daadwerkelijk (over) hebt om laadpalen te voeden en hoe je met deze beschikbare energie omgaat. We beginnen het laadpaal advies dus (bijna) altijd met het benodigd vermogen. Daarna kun je kiezen uit aanbieders van hardware, software én installatie:

Type laadpalen

Er zijn verschillende laadpalen die zich voor een grote variatie aan toepassingen lenen. Ontdek hier meer over AC of DC-laders en bijbehorende praktijkvoorbeelden.

Lees meer over de type laadpalen >>

Het installeren van laadpalen

Een installatie van een enkele laadpaal is meestal geen probleem. Maar wat houdt een complexe installatie in en waar moet je rekening mee houden?

Lees meer over een installatie >>

Het beheer van laadpalen

Laadpalen zijn op afstand te beheren en de software zorgt voor mogelijkheden met transacties en remote service of diagnose. Wat doet een CPO allemaal?

Persoonlijke omgeving laadpaal

Lees meer over het beheer >>


Benodigd vermogen

De stroom die elektrische voertuigen vragen om op te laden, is misschien niet altijd volledig beschikbaar. Dit kan betekenen dat je creatief om moet gaan met de beschikbare energie uit jouw meterkast. Door beperkingen vanuit de netbeheerders of complexiteit van jouw bedrijfsproces is het niet altijd eenvoudig om laadpalen toe te voegen.

Om een concreet advies te kunnen geven voor vraagstukken die de grenzen van jouw elektriciteitsaansluiting opzoeken, voeren wij een vermogensmetingen uit. Deze resultaten gieten wij in een dashboard waardoor jij van ons beter inzicht in het gedrag van je elektrische installatie krijgt. Om een beeld te schetsen bij het benodigde vermogen van een aantal standaard laadpalen, vind je hieronder een voorbeeldgrafiek van de toename van het elektriciteitsverbruik in een meterkast. Op deze doordeweekse werkdag zijn drie laadpunten van 11 kW gelijktijdig gebruikt en zijn de EV’s in combinatie met dynamische loadbalancing, beperkt door de aansluitwaarde, opgeladen.

Het verbruik van een aantal laadpalen (lichtblauw) t.o.v. het totale stroomverbruik (rood) van een relatief kleine aansluiting is aanzienlijk.

stroomverbruik laadpaal

Vermogen i.c.m. laadpaal advies

Zoals je ziet hebben de drie laadpunten van 11 kW grote invloed op de beschikbare energie van de elektriciteitsaansluiting. De belasting van de aansluiting mag niet boven 55 kilowatt / 80 ampère uit stijgen omdat je anders over de totale aansluitwaarde heen gaat. Dit zou ervoor zorgen dat de hoofdzekering doorbrandt en je in het donker komt te zitten.

De lichtblauwe lijn toont het verloop van de laadsessies. De laders zijn in een “dynamic loadbalancing netwerk” beperkt op het laadvermogen door een externe meetinrichting van Blendit Power. Deze meetinrichting maakt het mogelijk om met een lager beschikbaar vermogen tóch elektrische voertuigen op te laden.

Beschikbare stroom voor laadpalen is dus een groot onderdeel van ons laadpaal advies. Lees meer over de vermogensmetingen die wij uitvoeren en welke conclusies wij daaruit trekken op deze pagina:


Type laadpalen

Het laadpaal advies beperkt zich niet tot een enkele fabrikant van laadpalen. Zodoende kunnen wij een advies geven ongeacht de eigenschappen van specifieke laders. De meeste functionaliteiten zijn bij gerenommeerde aanbieders aanwezig en zijn vrij toegankelijk. Wanneer de aanvraag dermate specifiek wordt, zullen wij op onderzoek uitgaan om te achterhalen wat de beste toepassing voor jouw vraagstuk is.

Om te beginnen zijn er een aantal verschillende type laadpalen welke onder te verdelen zijn in (standaard) AC-laadpalen en DC-laadpalen met verschillende vermogens. Hieronder lees je de voornaamste eigenschappen en voordelen terug.

AC- laadpaal advies

Deze laadpalen zijn de standaard bij ieder bedrijf en bieden een laadvermogen aan van maximaal 11 kilowatt per stekker. Prima voor een kantoorlocatie waar medewerkers of bezoekers langer dan vier uur aanwezig zijn. Enkele voordelen zijn:

  • Gestandaardiseerd & toegankelijk
  • Schaalbaar en lage installatiekosten
  • Geringe invloed op jouw e-installatie

Wil je weten waarom wij vier uur hanteren voor AC-laden bij kantoorlocaties?

Dc laadpaal advies

DC-laadpalen

Een oplossing voor sneller opladen is een DC-lader. De naam zegt het al, je maakt gebruik van gelijkstroom om de accu van je EV te voorzien van stroom.

Enkele vereisten van jouw locatie zijn:

  • Voldoende stroom beschikbaar (>63A)
  • Ook geschikt voor vrachtwagens of bussen
  • Bereid om te investeren in duurdere hardware

Deze laadpalen zijn geschikt voor verschillende locaties, waaronder plaatsen waar veel bezoekers korte tijd aanwezig zijn of waar een wagenpark aanwezig is die tussendoor opgeladen wordt.

Neem contact op voor een laadpaal advies

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Het installeren van een laadpaal

Wat komt er allemaal kijken bij de installatie van een laadpaal en welke invloed heeft dit op mijn meterkast? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden en hangt van verschillende situaties af. De stroom die een of meerdere elektrische voertuigen vragen om op te laden, is misschien niet altijd volledig beschikbaar, dat betekent dat je creatief om moet gaan met de beschikbare energie. Daarnaast heb je misschien een vooruitziende blik en wil je alvast voorbereiden op de toekomst. Het is dan goed om nu alvast rekening met een mogelijke uitbreiding te houden!

De laadpaal wordt beveiligd en gevoed door een aansluiting uit jouw meterkast wanneer deze op jouw eigen ondergrond staat. De benodigde aansluiting voor een AC-laadpaal is anders dan voor een DC-laadpaal. Dat geldt ook voor de bekabeling, daarnaast is het misschien wel noodzakelijk om jouw meterkast volledig aan te passen op de toekomst om een uitbreiding mogelijk te maken.

Het is goed om te realiseren dat wanneer je een ingreep in de meterkast laat uitvoeren, het mogelijk is dat de spanning van de meterkast afgehaald wordt. Dit wordt gedaan om veilig te kunnen werken en de beveiliging voor de laadpaal aan te sluiten.

Als laatste opmerking voor het installeren van een laadpaal is dat je de locatie van de laadpaal zo dicht mogelijk bij het voedingspunt wil plaatsen om de infrastructurele aanpassingen tot een minimum te beperken. Hoe verder je van de meterkast af gaat, hoe duurder de materialen en het bijbehorende graaf- en straatwerk worden.

Hieronder vind je een diepgaande omschrijving voor het installeren van een laadpaal, dit is een onderdeel van het laadpaal advies van Blendit Power:

Aanpassing meterkast

Een laadpaal vraagt een voeding en beveiliging uit jouw meterkast. Dit kan vanuit de (hoofd)meterkast zijn maar ook van een onderverdeelkast in jouw pand. Minimale benodigdheden voor een standaard laadpaal zijn:

  • Een juiste (aardlek)automaat
  • Voedingskabel met een geschikte diameter
  • Een datakabel t.b.v. communicatie met energiemeter

Wil je meerdere laadpalen plaatsen of zelfs een DC-lader aansluiten? Dan vraagt de installatie om een gerichte aanpak. Lees via onderstaande knop meer over praktijkvoorbeelden van installaties van laadpalen:

laadpaal advies meterkast
graaf- en straatwerk laadpaal

Laadpaal advies + graaf- en straatwerk

Een wezenlijk onderdeel en een grote kostenpost bij het plaatsen van laadinfrastructuur, is het benodigde graaf- en straatwerk. Voedingskabels moeten volgens de norm ondergronds aangelegd worden. Daarnaast zijn laadpalen op funderingen gemonteerd die zich in de grond bevinden.

Om rekening te houden met een eventuele toekomstige uitbreiding kun je alvast voorkomen dat je opnieuw een tracé moet graven door een mantelbuis aan te brengen of alvast bekabeling ter voorbereiding onder de grond aan te leggen. Het laadpaal advies van Blendit Power kijkt niet alleen naar de meterkast en laadpaal, maar ook naar het kostenplaatje en benodigde werkzaamheden.


Het beheer van laadpalen

Een belangrijk onderdeel van laadinfrastructuur is het beheren van de laadpalen. Zelf wil je inzicht hebben in de kosten en opbrengsten van jouw laadpaal en de status ervan. Dit wil je weten om jouw business draaiende te houden, bezoekers de mogelijkheid te bieden om te kunnen laden of om inzicht te krijgen in de prestaties van jouw verdienmodel. Een eigen omgeving waarin je de laadpalen en eventueel laadpassen van het bedrijf terug kunt vinden is een handig hulpmiddel bij jouw administratie.

Omdat een laadpaal voor verschillende gebruikers toegankelijk moet zijn, moet de laadpaal kunnen communiceren met bijvoorbeeld een laadpas, ongeacht welke aanbieder dat is. Dit landschap noemen wij een CPO en MSP omgeving, onderling zijn er afspraken gemaakt om communicatie mogelijk te maken. Dat betekent dat je overal in Europa met één laadpas moet kunnen opladen, net zoals een creditcard bij iedere betaalautomaat transacties mogelijk maakt.

Een digitale omgeving voor jezelf

Een eigen omgeving is een platform die controle geeft over alle laadprocessen binnen en buiten de organisatie. Er is inzicht gewenst over alle eigen laadvoorzieningen die gebruikt worden door je klanten, (toe)leveranciers en/of eigen medewerkers.

Om controle te behouden op het laadnetwerk is het nodig om een flexibel systeem ter beschikking te hebben waarbij een groepenindeling gemaakt kan worden over de verschillende type assets én type gebruikers.

Deze uitgebreide tool kan Blendit Power voor jou regelen en meer inzicht in jouw laadinfrastructuur verzorgen.

Persoonlijke omgeving laadpaal
laadpaal advies van Blendit Power

Het laadpalen landschap

Vaak word je bij de aanschaf van laadpalen met verschillende termen om de oren gegooid. Afkortingen zoals CPO, eMSP, SoC of jargon zoals migratie of loadbalancing kunnen voor verwarring zorgen.

Via onderstaande knop kom je op een pagina waar je meer leest over deze onderwerpen. Zo krijg je meer grip op de wondere wereld van de laadpalen.

Heb je genoeg gelezen en wil je concreet advies ontvangen voor het plaatsen van een laadpaal? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Laadpaal advies aanvragen

Na het lezen van deze pagina wil je natuurlijk meer advies ontvangen voor het plaatsen van een laadpaal. Daag Blendit Power uit en neem contact met ons op. Zo kunnen wij jou een concreet advies geven die voldoet aan jouw huidige vraag en rekening kan houden met de toekomst. Hoe meer informatie je ons geeft, hoe makkelijker het voor ons wordt:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.