Subsidie elektrisch materieel

Subsidie elektrisch materieel

Share this post on:

Blendit Power

Energievraagstukken verhelderen

Ben je op zoek naar mogelijkheden om te investeren in duurzaam en milieuvriendelijk bouwmaterieel? De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) biedt financiële ondersteuning. Het wordt voornamelijk gebruikt door aannemers die de overstap willen maken en subsidie elektrisch materieel aan willen vragen. Deze regeling is een initiatief van de Nederlandse overheid om de bouwsector te verduurzamen en de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx en fijnstof, aanzienlijk te verminderen.

De subsidie elektrisch materieel is specifiek ontworpen om de aanschaf van schoon en emissieloos bouwmaterieel aantrekkelijker te maken. Het gaat hierbij om elektrische voertuigen en machines zoals graafmachines, heftrucks, en kranen die gebruikt worden op de bouwplaats. De subsidie dekt een deel van de meerkosten die verbonden zijn aan de aankoop van dit duurzame materieel, waardoor de financiële drempel voor bedrijven verlaagd wordt.

De regeling is gericht op aannemersbedrijven, verhuurbedrijven van bouwmaterieel en andere ondernemingen binnen de bouwsector die hun milieuvriendelijke voetafdruk willen vergroten door te investeren in elektrisch materieel. Door gebruik te maken van de subsidie elektrisch materieel draag je niet alleen bij aan een schoner milieu.  Maar zet je ook stappen richting een toekomstbestendige en duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er in de binnenstad bijvoorbeeld minder geluidsoverlast  of dieselgeuren ervaren. Dit komt het draagvlak voor een bouw met elektrisch materieel ten goede. 

Subsidie elektrisch materieel

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Deze subsidie wordt onderverdeeld in verschillende uitvoeringen om de mogelijkheden voor de elektrificatie van de bouwplaats toegankelijker te maken. Er zijn verschillende onderdelen waarvoor je een subsidie elektrisch materieel aan kunt vragen. Zo is er een subsidie beschikbaar voor:

  • Aanschaf emissieloze bouwmachines
  • Retrofit, ombouwen van bestaande machines naar emissiearm- of loos
  • Innovatie, project experimentele ontwikkeling (zowel materieel als laadinfrastructuur)
  • Haalbaarheidsstudie 

Hoe vraag je subsidie elektrisch materieel aan? 

Voor meer informatie over hoe je in aanmerking komt voor deze subsidie, de hoogte van de subsidiebedragen, en de aanvraagprocedure, raden wij je aan de officiële website van de Nederlandse overheid of de instantie die de SSEB-regeling beheert, te raadplegen. Daar vind je de meest actuele en relevante informatie om jouw overstap naar elektrisch materieel succesvol te maken.

Zowel voor een haalbaarheidsstudie als voor een project experimentele ontwikkeling moet er een projectplan en een projectbegroting opgesteld worden. De formats hiervoor staan op de pagina SSEB Innovatie. Het is belangrijk om deze formats nauw te volgen en de punten in het plan zo goed mogelijk toe te lichten.

Ondersteuning bij subsidie elektrisch materieel

Natuurlijk kunnen wij je ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. Maar vaak moet je eerst goed weten welk materieel je kunt elektrificeren en wat daar nog meer bij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de laadinfrastructuur, elektrische aansluiting(en) op de projectlocatie en gebruik van energieopslag in batterijen om de machines met voldoende snelheid op te kunnen laden.

Hierbij kan Blendit Power ondersteuning bieden! Wij adviseren jou door gebruik te maken van kennis uit de markt. Toepassingen van batterijopslag en rekenmodellen voor de tussentijdse oplaadmomenten geven inzicht.

Vul dit contactformulier in om jouw aanvraag met ons te delen, we kijken uit naar een mooie samenwerking!


Geef deze tekst een oordeel door een reactie achter te laten.
Share this post on:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *